Excel för tekniker och ingenjorerers

Excel för tekniker och ingenjörer

Få ut mer av Excel i ert arbete!

Ta greppet om komplicerad information med Excel
På kursen tar vi upp olika tekniker för spreadsheets för dig som ingenjör, hur du effektivt löser problem, analyserar data och presenterar resultat i Excel. Vi diskuterar även sätt att komponera strukturerade och effektiva arbetsböcker med celler för datainputs, summerade resultat, statistikceller eller kommentarceller. Utbildningen utgår från era utmaningar och vi bygger upp exempel på lösningar baserat på er verklighet.

På utbildningen får ni bl a lära er
  • Excel's Visual Basic for Applications (VBA)
  • Worksheets-funktioner för att arbeta med matriser
  • Arbeta med simultanekvationer och andra ekvationer
  • Flödesstyrning (operation management)
  • Spreadsheets-verktyg för ingenjörer
  • Effektiva sätt att arbeta med makron
  • Att genomföra stickprover och Monte Carlo-metoden
  • Olika problem lösningar genom Excel
  • Kvalitetssäkring av data

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Bli bättre på att förklara och påverka dina resultat

Praktisk ekonomi för ingenjörer och tekniker

Bli bättre på att förklara och påverka ditt faktiska resultat

• Utnyttja ekonomiska rapporter som styrverktyg och beslutsunderlag 
• Metoder för kostnadskontroll 
• Korrekt lönsamhetsberäkning 
• Ekonomiska nyckeltal för bättre styrning 
• Se helheten i affärer och företag 

Utbildningen behandlar ekonomi och verksamhetsstyrning med utgångspunkt från dig som är ingenjör eller tekniker.