Excel fortsättningskurs - anpassas för 2007, 2010 eller 2013

Lär er utnyttja Excels fulla kapacitet på er arbetsplats

Excel fördjupning


Excel är marknadens mest populära kalkylprogram och ett givet verktyg i företagets alla kalkylsituationer. För den som behärskar programmet är det ett mycket kraftfullt stöd. Oavsett vilken programversion ni arbetar i finns en rad funktioner och lösningar som radikalt underlättar ert arbete. Vi hjälper er att hitta och fördjupa er i dessa möjligheter och ge möjlighet till att ytterligare effektivisera ert arbete.

Vi sätter vi fokus på smarta metoder och effektiva tekniker i Excel, knutet till vad som är viktigt för er i ert arbete. Vi går igenom olika praktiska exempel som visar hur Excel kan användas optimalt i olika situationer. Ni får tidsbesparande lösningar, felsökningstips och smarta genvägar för att få dina kalkylblad att fungera ännu bättre. Ni lär er bemästra verktygen för att organisera, bearbeta och presentera data i Excel - och mycket mer.

På utbildningen får ni bl a lära er
 • Att bygga kalkylmodeller och strukturera information
 • Tips för att få en bra struktur på modellen
 • 6 steg för att bygga en genomtänkt kalkylmodell
  Användbara funktioner och formler
 • Formler med olika referenstyper
 • Matematiska funktioner, logiska funktioner, ekonomifunktioner och textfunktioner
 • Vilka funktioner sparar mycket tid?
 • Att arbeta med stora datamängder
 • Sortera, filtrera, hitta och hämta data
 • Beräkningar med olika databasfunktioner
 • Pivottabeller och praktiskt analysarbete
 • Dataanalysverktyg och -tekniker
 • Exempel på finansiella, statistiska och what if-analyser
 • Målsökning, Problemlösaren, Scenariohanteraren
 • Formatera för att få snygga rapporter och utskrifter
 • Formatering av ekonomiska och statistiska rapporter
 • Grafisk presentation av utfall, trender och prognoser
 • Skapa trender och prognoser för givna data
 • Diagrammallar och grafiska verktyg
 • Samarbete i Excel
 • Att dela kalkylblad och se vem som ändrar data
 • Använda olika säkerhetsnivåer
 • Presentera informationen på intranätet eller på internet genom html-editorn
 • Användmakron för att automatisera enkla och komplicerade uppgifter
 • Spela in och redigera makron
 • Att hitta fel och säkra data
 • Hur hitta fel i en komplicerad kalkylmodell?
 • Använda verktyg för att säkerställa in- och utdata

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>