Outlook fortsättningskurs
- anpassas för 2007, 2010 eller 2013

Lär er Outlook fullt ut – bli effektivare användare - lär er smarta sätt för samarbete

Lär dig behärska Outlooks smarta funktioner

Oavsett vilken programversion ni arbetar i finns en rad funktioner och lösningar som radikalt kan effektivisera era informationsflöden och ert arbete. Vi hjälper er att hitta fler möjligheter och hur ni använder dem på ett professionellt sätt. Denna utbildning ger er möjlighet att utnyttja Oulook på ett optimalt sätt.

Deltagarna lär sig anpassa programmet efter sina behov och en rad olika knep för att arbeta mer genomtänkt i Outlook. Ni lär er bättre planera, organisera och strukturera ert arbete, era mailbox och er kommunikation med omvärlden. Ni lär er även mer om Outlooks stöd för samarbete med andra och mycket mer. Utbildningen anpassas till er verksamhets behov.

På utbildningen får ni bl a lära er

  Ordna er Outlook
 • Skapa en effektiv struktur
 • Smarta inställningar
 • Skapa vyer för egna och delade mappar
 • Delade mappar och behörighet
 • Skapa Outlook-mallar
 • E-postformat
 • Praktiska tips
  Effektivare eposthantering
 • Sortera/ordna e-postmeddelanden
 • Avancerad sökning efter e-postmeddelanden
 • Snabbflaggor, leveransalternativ, meddelandeknappar
 • Begära och följa upp läskvitton
 • Återkalla e-postmeddelanden
 • Skapa kontakter från e-post
 • E-post med röstknappar
 • Automatiska signaturer
 • Frånvarohanteraren
 • Inkorg för en annan användare
  Importera/exportera information till/från Outlook
  Mer om arkivering
  Adressboken
 • Programfönstret Kontakter
 • Distributionslistor, kategorisera och vidarebefordra kontakter
 • Koppla dokument till Outlooks kontakter
 • Skapa grupper i kontakter
 • Exportera/importera från Excel
 • Visitkort
 • Skapa kopplad utskrift
  Kalendern
 • Boka in, flytta och radera möten
 • Söka efter kalenderuppgift
 • Skapa möte med flera deltagare
 • Delade kalendrar
 • Återkommande möten
 • Behörigheter, färgetiketter, uppgifter
 • Skapa/visa/dela ut uppgifter
 • Olika inställningar

 

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>