Affärsmannaskap

Förbättra er lönsamhet – lär av de riktigt framgångsrika

Affärsmannaskap - förbättra er lönsamhet
Utbildningen Affärsmannaskap ger er en bra grund för hur lönsamma affärer utvecklas och förvaltas. Med utgångspunkt från ert företag balanserar vi frågor kring marknadsbearbetning och framgångsrik försäljning med strategiskt arbete och resursoptimering.

Vi går igenom nyckelfaktorerna för att lyckas med lönsamma affärer och tillväxt. Under utbildningen diskuterar vi de utmaningar ert företag står inför och diskuterar idéer lösningar för er utifrån etablerade metoder och en verktygslåda av framgångskriterier.

På utbildningen får ni bl a lära er
  • Affärsmässighet – lär av de riktigt framgångsrika
  • Marknadsplanering – väljer du de lönsammaste metoderna?
  • Affärsekonomi, affärsförhandling, försäljning, kundservice…
  • Förväntad kvalitet, prissättning och lönsamhet
  • Att se framåt och bakåt i affärskedjan
  • Planering och resursoptimering för lönsamhet och tillväxt
  • Strategier som ger resultat

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Låt Excel stärka dina affärer

Excel för affärsansvariga

Låt Excel optimera ditt arbete som affärsansvarig

• Aktiv marknads- och resultatplanering i Excel
• Effektiv budgetering
• Underlätta dina företagsanalyser
• Smartare hantering av kredittider, räntabilitet, m m
• Makron som hjälper dig i ditt arbete 

På utbildningen lär du dig smarta funktioner och tillvägagångsätt i Excel för att utveckla olika områden i ditt arbete som affärsansvarig.