Effektiva möten

Effektiva möten

Verktyg för att förbereda, leda och följa upp möten som ger resultat

Få ut mer av dina möten

Möten slukar arbetstid. Långt ifrån alla är effektiva. Ibland saknas agenda och deltagarna är inte tillräckligt förberedda. Stor del av mötestiden ägnas åt sidoordnade ämnen så att det som var tänkt inte hinns med. Förbättringspotentialen är enorm. Och det finns gott om små grepp som ger stor effekt.

Denna utbildning riktar sig till dig som vill att varje möte ska driva verksamheten framåt och leda till resultat. Ni får steg för steg lära er att förbereda, genomföra och följa upp effektiva möten. Ni får ta del av ett smörgåsbord av verktyg som ni kan använda under de olika faserna av ett möte; i början, under och i slutet. Ni får också träna på olika moment under mötet, t ex att engagera mötesdeltagarna, hantera störningar och komma till positiva avslut. Dessutom får ni lära er att minska andelen onödiga möten och ta hjälp av den senaste tekniken.

På utbildningen får du bl a lära dig
  • Byggstenar för effektiva möten
  • Agenda, underlag, syfte och mål
  • Rollfördelning som ger resultat
  • Mötesprocessen och mötesregler
  • Riktlinjer för bra mötesklimat
  • Att styra och koordinera möten – utan att tappa engagemang
  • Sätt att maximera deltagarnas bidrag
  • Avlsuta så det leder till resultat
  • Anpassa din mötesteknik till olika möten

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>