Kommunikation och inlärning

Kommunikation och inlärning

Förbättra ert sätt att lära in - och lära ut!

Lär dig effektivare
Utbildningen handlar om kommunikation och inlärning. Vi utgår från deltagarnas personliga profil. Hur var och en kommunicerar och hur var och en ska göra för att nå fram till andra genom att sända på rätt kanal.

På utbildningen får du bl a lära dig
  • Hur lär man sig?
  • Inlärningsstilar
  • Optimering av inlärning, fysiska, psykiska och social faktorer
  • Exempel på optimeringsprocessen
  • Egna erfarenheter? Hur lärde jag mig? Min inlärningsstil
  • Hur påverkas jag av min inlärningsstil? Hur påverkas min kommunikation?
  • Utlärningsstil – Testa din kommunikationsförmåga
  • Når jag fram? Förstå mottagaren
  • Egen träning: Optimera min kommunikation, parvis arbete


Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>