Konflikthantering

Konflikthantering

Lär er hantera och förebygga konflikter på jobbet

Hantera konflikter konstruktivt

Konflikter finns på alla arbetsplatser. Avgörande för hur verksamheten mår och fungerar är din och dina kollegors förmåga att hantera improduktiva konflikter. På denna utbildning lär ni er att hanterar konflikter på ett enkelt och professionellt sätt och att lösa olika typer av problem. Genom en ökad förståelse om olika personlighetstyper och hur dessa reagerar i olika situationer når ni bättre möjligheter för att kunna lösa upp dessa situationer.

Ni lär er agera effektivt i såväl konflikter mellan medarbetare som vid konflikter där du själv är inblandad. Dessutom övar vi på att hantera känslor såsom rädsla och obehag hos dig själv och andra i konfliktsituationerPå utbildningen får du bl a lära dig
  • Olika konflikttyper och hur de fungerar
  • Olika personlighetsstyper och hur de reagerar
  • Lär dig hantera konflikter – steg för steg - körschema
  • Mer om tidiga signaler och hur du agerar snabbt och rätt
  • Problemlösande kommunikation – sätt att få med sig den andre
  • Retoriska knep som hjälper
  • Att leda svåra samtal – steg för steg
  • Smarta och enkla sätt att förebygga konflikter


Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>