Retorik i chefsrollen

Retorik i chefsrollen

Nå stärkt förtroende och samförstånd genom budskap som engagerar

Retorik som stärker dig som chef

Ledarskap stavas kommunikation. Hur mycket har ni belyst det det faktum att framgångsrika chefer är skickliga på att påverka, beröra, väcka intresse, skapa engagemang och övertyga sin omgivning i situationer som är viktiga för verksamheten?

Denna utbildning är speciellt framtagen för chefrollen. Retoriken hjälper dig att mobilisera gemensamma krafter vid svåra besked eller att skapa förnyad drivkraft för utveckling. Användningsområdet är månfaciterat och ger er ett kraftfullt verktyg att inspirera och förena er omgivning kring era beslut. Dessutom får ni inblick i hur ni stärker önskvärd auktoritet och utstrålning i praktiken genom att låta retorikens lärdomar genomsyra ert chef- och ledarskap.På utbildningen får ni bl a lära er
  • Retorik i chefsrollen – metoder för tillit och stärkt ledarskap
  • Vad gör vissa chefer till karismatiska ledare som alla följer?
  • Din personliga utstrålning skapar förtroende – släpp fram rätt energi!
  • Att bygga in en stark övertygelse i din kommunikation
  • Tekniker för att inleda och avsluta argumentationer eller presentationer
  • Att paketera dina budskap med känslor, bilder och andra förstärkare
  • Hur föra fram obekväma beslut och budskap?
  • Tekniker som samlar – inte splittrar
  • Så fångar du allas uppmärksamhet
  • Lär dig anpassa din retorik efter syfte, målgrupp och situation


Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se