Utvecklingssamtal

Utvecklande Utvecklingssamtal

Uppnå samtalskvalitet som leder till önskvärda resultat – varje gång

Gör dina utvecklingssamtal verkligt meningsfulla

Det ska finnas en plan för själva samtalet. Det ska vara konstruktivt och ligga som grund för en långsiktig utveckling. På utbildningen lär ni er göra era utvecklingssamtal meningsfulla – utvecklande för dig som chef, dina medarbetare och verksamheten. Ni får del av den senaste forskningen och metoderna för att på bästa sätt förbereda, genomföra och följa upp utvecklingssamtal – och nå verkligt bra resultat.

Vi tränar på att uppnå samtalskvalitet i alla lägen, även svåra samtalssituationer. Vi övar även på gruppdialoger som ett sätt för att ytterligare öka verksamhetsnyttan och medarbetarnas engagemang. Vi anpassar utbildningen till er verksamhet och förutsättningar och vi tar fram smarta samtalskort du kan använda som mallar för dina samtal långt efter utbildningen.På utbildningen får ni bl a lära er
  • Utvecklingssamtalet – ett verktyg för att styra och leda verksamheten
  • Nya synsätt kring utvecklingssamtal
  • Att förbereda och genomföra kvalitativa individuella utvecklingssamtal
  • Nyckeln till kvalitet i utvecklingssamtalen
  • De fyra förutsättningarna för kvalitet
  • Komfortgränser – att leda samtalet mot resultat i praktiken
  • Framgångskriterier när du genomför svåra samtalssituationer
  • Gruppdialog - ett strukturerat samtal om arbetssätt, värderingar, mål och hur gruppen vill uppfattas


Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>