Bemöta besvärliga kunder

Nå högre kvalitet i alla kundkontakter och bli stärkt i kundkontakten

Stärk dig själv i mötet med besvärliga kunder
Alla som har daglig kundkontakt vet att det ofta uppstår knepiga och känsliga situationer i mötet med irriterade och missnöjda kunder. Lär er lyckas i dessa möten – varje gång!

Med utgångspunkt från vår mycket uppskattade öppna utbildning skräddarsyr vi ett anpassat program för er. Ni får alla verktyg ni behöver för att tryggt och professionellt bemöta kunder som är besvärliga på något sätt, t ex aggressiva, nedlåtande eller ”bara ser fel”.

Ni tränar på hela kedjan från att lugna ner och skapa förtroende – via att argumentera och hantera konflikt – till att avsluta kontakten med en positiv känsla hos kunden. Ni får också lära er hur ni hanterar kundklagomål och påverkar andra människor på positivt sätt. Dessutom får var och en praktiska metoder att stärka sig själv och att ta hand om sina egna känslor. Missa inte tillfället att bli säkrare i alla era kundmöten!

På utbildningen får ni bl a lära er
  • Att identifiera och förstå olika kund- och personlighetstyper
  • Så bemöter du besvärliga kunder – steg för steg
  • Olika sätt att lugna ner arga kunder och att skapa förtroende
  • Så hanterar du konflikter
  • Så vänder du kundklagomål till nöjda kunder
  • Framgångsrik dialog – så hjälper du kunden från problem till positiva lösningar
  • Bemästra positiv påverkan
  • Olika sätt att stärka dig själv i kundkontakten

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Kundservice utöver det vanliga

Professionell kundservice

Professionalism i mötet med kund är viktigare än någonsin...

• Service i världsklass 
• Kunden och det upplevda kundvärdet 
• Gyllene regler vid kundklagomål 
• Bemästra positiv påverkan 
• Kommunikation som leder till resultat 

Du har säker hört det förut: Du är företagets nyckelmedarbetare. På utbildningen får du lära dig vad som krävs för att leverera service och bemötande i världsklass - varje dag i alla situationer.