Framgångsrik försäljning för innesäljare

Utvecklas som telefonsäljare - nå fler kunder och avslut

Bli en professionell telefonsäljare
En skicklig innesäljare är företagets lönsammaste resurs. Att sälja på telefon är mycket effektivt. Ni når många kunder per dag – och en skicklig telefonsäljare når många avslut. Utbildningen ger er kunskaper och träning i att skapa framgångsrik kontakt med kunden genom telefon. Vi går igenom olika metoder för att hålla hög effektivitet i arbetet och hur ni skapar och bibehåller en hög motivation. Ni får även bl a träna på vinnande säljmetodik, kundpsykologi och olika sätt att skapa intresse, att kommunicera effektivt, sätt att inventera kundens behov, presentera era produkter/tjänster och driva mot avslut.

På utbildningen får ni bl a lära er
  • Fördelar och utmaningar med telefonen som säljredskap
  • Kundpsykologi - säljpsykologi
  • Att tala med trovärdighet och auktoritet
  • Telefon- och samtalteknik - hur lyckas du med varje samtal?
  • Retorikens grundstenar – och hur du använder dem som telefonsäljare
  • Att fånga och behålla kundens intresse
  • Avslutstekniker
  • Invändningshantering
  • Säljeffektivitet
  • Hur kan du formtoppa mentalt inför varje samtal?

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Minska stressen - skaffa effektiva arbetsvanor

Personlig effektivitet

Så hanterar du dina tidstjuvar

• De 20 värsta tidstjuvarna - och vad du gör åt dem
• 6 konkreta steg för en effektivare arbetsplats
• Smartare planering och prioritering
• 80/20-regeln, Gör det nu och andra tumregler
• Din handlingsplan för effektivare arbetsvanor 

Frigör tid till det som är viktigare. Kursen visar på en mängd beprövade sätt som alla var och en kan göra dig mycket effektivare. Du får lära dig olika angreppsätt för att på allvar strukturera upp din vardag, få kontroll över din tid och prioritera smartare.