Personlig försäljning

Så når ni de riktigt lönsamma affärerna

Involvera kunden i större affärer
Skillnaden mellan de riktigt lönsamma affärerna och mer ordinär försäljning ligger i förmågan att ringa in kundens framgångsfaktorer, att synliggöra vad som ger högst mervärde och att leda försäljningsprocessen dit där affären blir som mest lönsam för båda parter.
På utbildningen får ni träning i att förbereda och genomföra riktigt effektiva säljsamtal med hög lönsamhet. Ni tränar på de olika delarna av säljsamtalet med fokus på att ringa in kundvärdet och lyckas med avslutet. Ni får också träna dig affärsförhandling som ger hög avkastning och att bemästra metoden positiv påverkan. Dessutom får alla utveckla sin personliga säljstil.

På utbildningen får ni bl a lära er
 • Effektivitet i försäljning
 • Förarbete som öppnar för lönsam försäljning
 • Presentationer som leder dig och kunden rätt
 • Frågetekniker som engagerar kunden och maximerar kundvärdet
 • Mer om konsten att utveckla affären
 • Argumentationstekniker som leder till lönsamma avslut
 • Prisförhandlling, taktik och strategi
 • Affärsförhandling och kundvärdesmodeller
 • Relationsorienterad försäljning – kundpsykologi, förtroende och tillit
 • Bemästra positiv påverkan
 • Utveckla din egen personliga försäljningsstil

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Minska stressen - skaffa effektiva arbetsvanor

Personlig effektivitet

Så hanterar du dina tidstjuvar

• De 20 värsta tidstjuvarna - och vad du gör åt dem
• 6 konkreta steg för en effektivare arbetsplats
• Smartare planering och prioritering
• 80/20-regeln, Gör det nu och andra tumregler
• Din handlingsplan för effektivare arbetsvanor 

Frigör tid till det som är viktigare. Kursen visar på en mängd beprövade sätt som alla var och en kan göra dig mycket effektivare. Du får lära dig olika angreppsätt för att på allvar strukturera upp din vardag, få kontroll över din tid och prioritera smartare.