Professionell kundservice och merförsäljning

Varje tillfälle en kund kontaktar er är ett gyllene tillfälle till försäljning oavsett om skälet till kontakten är missnöje eller bara önskan om mer information...

Nöjda kunder köper mer
Varje kund vill känna att de gjort ett bra köp. Det är naturligt. Ibland uppstår dock situationer som stör denna känsla. Det kan t ex vara att produkten/tjänsten inte fungerar som tänkt eller att kunden haft andra förväntningar vid köpet. Här blir er roll väldigt viktig. Först att lyssna och nå en förtrolig dialog med kunden. Sen att hitta lösningar som stärker relationen till kunden. Dels känslan av att det var ett bra att köpa från er från början, dels att kunden ser nya möjligheter genom att köpa alternativ eller kanske rent av mer så att behoven tillfredställs...

På utbildningen får ni bl a lära er
 • Därför upplevs din kundservice ännu bättre när du även säljer
 • Därför VILL kunden köpa mer
 • Gör försäljning till en del av din kundservice
 • Bli bekväm med och våga sälja
 • Om att sälja på rätt sätt
 • Din roll. Förbättra din service gentemot kunden - med på fokus mervärde
 • Skapa förtroende och kontakt i kundrelationen
 • Kunden och det upplevda kundvärdet
 • Att skapa och kommunicera kundvärden
 • Bemästra positiv påverkan
 • Att nå bästa affär för båda parter
 • Service som ger merförsäljning
 • Känna säkerhet i dig själv i obekväma situationer
 • Bättre hantera kundklagomål

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Försäljning för icke-ekonomer

Försäljning för icke-säljare

Så blir försäljning en naturlig del av ditt arbete

• Försäljningens grunder - och hur du använder dem i ditt arbete
• Dra nytta av dina fördelar som icke-säljare 
• Utvecklar du dina säljegenskaper
• Bra sätt att motivera dig själv och kunden
• Så lyckas du med försäljning i din roll - steg för steg 

Varje kund vill gärna se att de gjort ett bra köp. Därför finns ett genuint intresse hos kunden att lyssna på vilka mervärden du kan ge dem. Använd det förtroende din kund ger dig. Lär dig teknikerna att hjälpa kunden till ännu ett bra köp.