Retorik och presentationsteknik med PowerPoint

Retorik och presentationsteknik med PowerPoint

Säkerställ slagkraftiga och övertygande PowerPoint-presentationer

Gör PowerPoint till ett levande verktyg i dina presentationer

Lyckade presentationer kräver mer än färdigheter i PowerPoint. En god presentationsteknik kan samtidigt få avsevärt bättre effekt genom att det kraftfulla mediet PowerPoint används utifrån retorikens gyllene regler. Har ni en god PowerPoint-vana har ni här möjligheten att maximera effekten av era PowerPoint-presentationer. Ni lär er, steg-för-steg hur proffsen utformar och framför sina presentationer med PowerPoint utifrån retorikens gyllene regler.

Lyckade presentationer bygger på en samklang mellan ditt budskap och de bilder du visar – och hur du visar dem! Vill du bemästra konsten du också?På utbildningen får ni bl a lära er
  • Tillämpa och modifiera design i PowerPoint så det ger effekt
  • Presentera detaljerad information så det förstärker dina budskap
  • Genvägar som underlättar ditt arbete i PowerPoint
  • Möjligheter till att skräddarsy PowerPoint för dina syften
  • Utforma PowerPointpresentationer utifrån retorikens regler
  • Mer om bilder och format som ger resultat
  • Hur du framför dina presentationer för att utnyttja PowerPoint maximalt


Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>