Professionell kundservice

Professionalism i mötet med kund har aldrig varit viktigare än vad det är idag…

Kundservice utöver det vanliga
Som ansvarig för er kundservice har ni en nyckelroll i verksamheten. I dagens tuffa affärsklimat är service avgörande för att vinna slaget om kunderna. Och kraven ökar hela tiden. Vi lär er vad som krävs för att leverera service och bemötande i världsklass – varje dag i alla situationer!

Relaterat till er verksamhet ger utbildningen er verktygen för att briljera i service. Ni lär er bland mycket annat att utveckla ert kundbemötande, hantera besvärliga kunder, lyckas med merförsäljning, relatera till stress, finna den egna motivationen i arbetet samt att ta hand om klagomål på ett vinnande sätt.

På utbildningen får ni bl a lära er
 • Service i världsklass
 • Vägen till framgångsrik kundservice
 • Kunden och det upplevda kundvärdet
 • Gyllene regler för klagomålshantering
 • Att kommunicera effektivt – lyssna, vägleda, inspirera
 • Fokusera på hur, inte bara på vad
 • Frågemetoder som engagerar
 • Bemästra positiv påverkan
 • Utveckla ett ömsesidigt förtroende
 • Så lyckas du med merförsäljning
 • Metoder som stärker dig i kundkontakten
 • Du kan mer än du tror – kunskapstrappan visar dig dina styrkor
 • Kundservicemedarbetarens roll i framtiden

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Så bemöter du besvärliga kunder på ett effektivt sätt

Bemöta besvärliga kunder

Stärk dig själv och höj kvaliteten i alla dina kundkontakter

• Lär dig de olika personlighetsprofilerna och möt dem effektivt
• Att bemöta besvärliga kunder - steg för steg 
• Olika sätt att lugna ner upprörda kunder 
• Bemästra positiv påverkan 
• Olika sätt att stärka dig i kundkontakten 

Med utgångspunkt från vår uppskattade öppna utbildning designar vi ett anpassat program med de viktigaste frågorna för just er.