Välj en sida

Anpassade kurser Effektivitet, Retorik, Ekonomi

Kurser och tips för er som vill bli än mer professionella i ert arbete.

Ekonomi för icke-ekonomer. Internkurs

Resultatinriktad kurs i praktisk ekonomi

 • Behärska ekonomiska termer och samband
 • Tolka ekonomiska rapporter och redovisningar
 • Budgetera, följ upp och styr verksamheten
 • Fatta bättre beslut med kalkyler

Skräddarsydd internkurs

3 tim-3 dagar, ditt behov avgör

Du bestämmer datum

  

Vi kommer till er

 

Att ha budget- och kostnadsansvar utan kunskap är som att köra bil utan vana…

I dagens klimat är det än viktigare att kontrollera kostnader och förstå var vinsterna genereras. Chefer måste skära kostnader och avdelningar bli mer produktiva. Utan kunskap om praktisk företagsekonomi blir detta en chanstagning med osäkert resultat.

 • Vill du kunna använda budget och ekonomiska rapporter för att få bättre kontroll på din verksamhet?
 • Vill du kunna förstå företagsekonomiska samband
 • Vill du kunna ställa upp en realistisk budget samt undvika fallgroparna?

Då är denna praktiska kurs något för dig! Under två intensiva dagar går vi igenom de viktigaste termerna som ofta utgör ett stort hinder för förståelse och kommunikation mellan ekonomer och icke-ekonomer. Du får en grundförståelse för ekonomiska sammanhang som ofta krävs för att kunna driva verksamheten, initiera förändringar och få gehör för förslag och idéer.

Ni kommer att se effekter i kronor och ören.

För vem?

Kursen är för er som har eller ska få resultat- och budgetansvar t ex för en avdelning eller ett projekt eller på annat sätt behöver kunskaper i praktisk företagsekonomi.

Efter aktivt deltagande i kursen ska deltagarna kunna

 • Läsa och tolka resultat- och balansrapporter samt årsredovisningar
 • Utnyttja ekonomiska rapporter som styrningsverktyg och beslutsunderlag
 • Förstå och ta fram hållbara budgetar och kalkyler
 • Lättare kontrollera kostnader
 • Metoder för korrekt lönsamhetsberäkning
 • Fatta bättre finansierings- och investeringsbeslut
 • Se helheten i affärer och företag
 • Lättare kommunicera med ekonomer

 

Målet är att stärka er så att er kompetens och ert arbete får större genomslag i verksamheten. 

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs-at-conferator.se

Utbildningsprogram – exempel

Verksamhetsstyrning och ekonomistyrning

Grundläggande ekonomi

Kostnader och intäkter, tillgångar och skulder – läsa/förstå resultaträkningen (RR) och balansräkningen (BR)

Årsredovisningen (ÅR) – att tolka årets verksamhet

Den affärsmässiga nyttan av RR, BR och ÅR för dig som ansvarig

Praktisk kostnadskontroll för ansvariga

Så identifierar du och tar fram kritiska nyckeltal!

Att upprätta en realistisk budget

Vanliga fallgropar i budgetering

Uppföljning, månadsrapporter och åtgärder vid avvikelser

Kalkyler – ett nödvändigt hjälpmedel för att du ska få gehör för dina förslag

Investeringsbedömningar och andra valsituationer

Deltagare

Genomförda kurser

Utbildare

Så tar du hem en av Sveriges bästa kurser - steg för steg

Fråga efter offert

Bolla kursbehov kostar inget...
beskriv kort ämnet, ca antal deltagare samt andra funderingar du har. Fyll i formuläret nedan eller maila internkurs-at-conferator.se

Ett kort samtal per telefon ...
...för att förstå ert upplevda behov av kunskap och träning. Vi bedömer om vi kan hjälpa er givet förutsättningarna.

Du får ett förslag med omfattning och prislapp
Offert med exempel på beprövat kursinnehåll.

 

Vi förbereder och anpassar

Om vi går vidare...
...får du våra stöddokument som kan hjälpa dig att avgränsa behov och mål med kursen men även planera för det praktiska runt en kurs.

Förstudie: Förberedande frågor
Vi sänder ut några frågor till deltagarna. Dels för att få in exempel, få höra individens egen uppfattning om "problem" samt dennes förmåga att hantera dessa. Dels för att få deltagaren att "logga in" på frågeställningarna.

Telefonsamtal mellan beställare och utbildare
Deltagarsvar tolkas av utbildare och diskuteras med dig som uppdragsgivare. Dessa sammanvägs med utbildningsinsatsens specifika mål. Detta ligger till grund för utformning av kursinnehållet.

En förberedande uppgift kan skickas ut till deltagarna om så beslutas

 

Själva kursen och efterarbete

Själva kursen
Det som bl a är viktigt är övningar samt i vissa fall diskussioner i gruppen under ledning av en erfaren coach.
* Kurs: kunskap, verktyg och övningar.
* Skapa individuell handlingsplan. Vad behöver jag träna på.
* Stöd och råd till ansvarig chef för att befästa ny kunskap och stötta nya vanor.

Deltagarna arbetar ...med gemensamma och individuella hemuppgifter där varje individ tränar på det som kommit fram.

Utvärdering och hur håller ni det ”vid liv”
Kvalitativ uppföljning av insatsen mot dess mål. Finns möjlighet till kvantitativ mätning som ligger i linje med insatsens mål behöver dessa bestämmas i god tid före kursstart.

Fördelar med beställa en internkurs från Conferator

Z

Enkelt, kostnadseffektivt och högre effekt

Redan vid 5-6 deltagare kan kostnaden per person vara lägre än motsvarande öppen utbildning.

Samtidigt blir effekten ofta avsevärt högre. Skälen är
1. vi fokuserar på det som är viktigt för just er
2. vi använder exempel från er verklighet
3. vi "värmer upp" deltagarna i förväg om ni vill
4. vi planerar redan i förarbetet för hur ni för in de nya kunskaperna i det dagliga arbetet.

 

Genomtänkt process och beprövade kursupplägg

Under många år har vi arbetat för att göra det enkelt för dig som kund att vara delaktig i din egen viktiga utbildningssatsning.

Vi arbetar för att göra er utveckling till något konkret, inspirerande och utvecklande. För att er utbildning ska ge resultat direkt i er verklighet – meningsfulla kunskaper som är lätta att ta till sig. För att ge er en injektion i er utveckling!

Mycket meriterade och engagerade utbildare

Utbildningsledare från Conferator har gedigen teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet. De håller sig uppdaterade och vet vad som gäller i dagens privata och offentliga verksamhet. De kan förmedla insikter och kunskaper, men också beröra, inspirera och mana till eftertanke.

Ni möter alltid en initierad och intresserad utbildningsledare som kan och vill föra en utvecklande dialog kring vad som är viktigt för just er…

 

Kontakta mig, jag vill veta mer.

Frågan är fri

  Conferator kommer ALDRIG att dela din information med tredje part. Du kan när som helst ändra dina uppgifter eller meddela oss att du inte önskar mer information genom att maila till info-at-conferator.se. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här: https://conferator.se/kontakt/integritetspolicy

  * = obligatoriskt

  Det är rejält lönsamt från 4-5 deltagare att ta hem en utbildare till er. Därtill läggs värdet att få fullt fokus under kursen på ert behov och speciella förutsättningar.

  Ring 08-441 80 00, maila peter.alvendal-at-conferator.se eller fyll i formuläret så pratar vi om det.

  Det kostar inget, men kan definitivt ge dig fler insikter, nya möjligheter och bättre resultat!

  Peter Alvendal, Senior partner

  Peter Alvendal, ansvarig företagsanpassad utbildning