Avancerad Excel för ekonomichefer och controllers

Avancerad Excel för ekonomichefer och controllers

En fortsättningskurs för dig med särskilt höga krav

 • Arbeta mer avancerat med funktioner
 • Allt du behöver veta om pivottabeller och pivotdiagram
 • Lär dig mer om att använda makron
 • Grunderna i Visual Basic for Applications, VBA
 • Mer om att importera och exportera data från och till externa datakällor
 • Skapa interaktiva och dynamiska modeller
 • Avancerad formatering och grafisk presentation

För dig med särskilt höga krav!

Denna kurs är för dig som är ekonomichef eller controller och använder Excel på ett avancerat sätt i ditt arbete. Du kan såväl grunderna som mer avancerade funktioner, men vill upptäcka och behärska fler produktivitetshöjande tekniker och tips.

Kursen lämpar sig också som fortsättningskurs för dig som gått ”Excel för ekonomichefer och controllers”.

Kursen är mycket praktiskt upplagd för att du ska få ut maximalt av dina två dagar. Du kommer att få många konkreta tips som du garanterat kommer att få stor nytta av i vardagen.

Ta tillfället och bli mer effektiv i Excel genom att deltaga i denna populära kurs!  

Välkommen !


Bill Larsten, Senior Partner

Kursfakta

Antal dagar: 2
Tider: 09.00-16.45
Registrering med kaffe från 08.30
Kursprogram >

Pris

11.980 kr 
8.985 kr med grupprabatt
7.987 kr med personlig rabatt
Alla priser exkl moms
Rabatter och erbjudanden  >

Ingår i pris

Luncher och förfriskningar
Dokumentation
Diplom
Pris och villkor  >

Aktuella orter och datum

Excel 2016-2013-2010
Välj Excel-version vid bokning.

Stockholm

18-19 nov 2019
Aktiviteten Sth  >

Göteborg
Kontakta oss så berättar vi mer!
Kontakt >

Malmö 

Kontakta oss så berättar vi mer!
Kontakt >

BOKA KURS

Ta hem kursen till dig!

Många väljer att hålla denna uppskattade kurs internt.
Läs mer >

Kursprogram i korthet

Dag 1 och Dag 2

Kursen anpassas utifrån gruppen och dina behov. Deltagarantalet är begränsat så att det finns tid för var och en att fördjupa sig i egna praktikfall.

 • Arbeta avancerat med funktioner
 • Lär dig mer om att använda makron
 • Avancerad import/export av data till/från externa datakällor
 • Att arbeta med stora datamängder
 • Skapa interaktiva och dynamiska modeller
 • Avancerad formatering och grafisk presentation
 • Analysera och simulera med excel
 • Allt du behöver veta om pivottabeller och pivotdiagram
 • Avslutande tips och tricks för ekonomichefer och controllers

LÄS HELA PROGRAMMET >

För vem?

Kursen riktar sig till dig som på något sätt arbetar med ekonomistyrning eller sammanställer ekonomiska data.

Kursmål

 Efter aktivt deltagande i kursen ska du kunna

 • Strukturera din information
 • Bygga komplexa ekonomiska modeller
 • Hantera smarta formler och funktioner
 • Sammanställa och analysera stora datamängder
 • Bygga pivottabeller
 • Skapa snygga och pedagogiska rapporter och diagram
 • Skapa enkla makron
 • Spara tid genom att använda smarta tips och genvägar

Utbildare Anders Isaksson


Anders är universitetslektor och filosofie doktor i företagsekonomi vid Chalmers i Göteborg. Han har hållit ett stort antal kurser på olika nivåer i Excel för ekonomer med fokus på maximal praktisk nytta för deltagarna.

Förutom gedigen pedagogisk erfarenhet har han skrivit flera läroböcker, bl a ”Excelboken” och ”Excel för företags ekonomer – för professionell hantering av företagets ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter” och ett 30-tal andra publikationer. Han har dessutom arbetat under flera år som ämnessakkunnig på näringsdepartementet.

 • Jag har gått många Excel-kurser som inte varit bra. Äntligen en avancerad kurs som gav motstånd. Det var aldrig tråkigt. Dessutom är Anders Isaksson en mycket bra pedagog. Jag har haft stor nytta av kursen.

  Vivan Wolffcontroller, Stockholms Läns Landsting

Ta hem kursen!

Många väljer att hålla denna uppskattade kurs internt för ett större antal  medarbetare, vilket gör investeringen extra kostnadseffektiv. 

 • 100% relevant innehåll.
 • Enkelt och effektivt.
 • Professionellt stöd FÖRE - UNDER - EFTER.
 • Lönsamt redan vid 5 till 6 deltagare.  

TA HEM KURSEN >

Hämta kursprogram som pdf

50 bästa kortkommandona i Word, Excel & Outlook

Vill du verkligen spara tid?

Gör som många andra, läs vårt nyhetsbrev med de bästa tipsen i Word, Excel, Outlook och Powerpoint - helt utan kostnad! Du får “50 bästa kortkommandona” som pdf direkt.

50 BÄSTA KORTKOMMANDONA >


KURSPROGRAM

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Kursstart

ARBETA AVANCERAT MED FUNKTIONER

 • Funktionens struktur
 • Genomgång av funktioner med ekonomitillämpning: logik, leta upp rad, referens, text, datum och tid, databas, statistik, matematik, information och finans

LÄR DIG MER OM ATT ANVÄNDA MAKRON

 • Justera säkerhetsnivån
 • Spela in och köra ett makro
 • Absoluta och relativa referenser i makron

GRUNDERNA I VBA (Visual Basic for Applications)

 • Skriva VBA-kod
 • Arbeta och hitta i Visual Basic Editorn

AVANCERAD IMPORT/EXPORT AV DATA TILL/FRÅN EXTERNA DATAKÄLLOR

 • Importera och exportera data
 • Frågeguiden (Query Wizard)
 • Justera externt dataområdes egenskaper

ATT ARBETA MED STORA DATAMÄNGDER

 • Effektiv hantering av databaser och listor – så jämför och bearbetar du stora mängder data

SKAPA INTERAKTIVA OCH DYNAMISKA MODELLER

 • Objektorienterade databaser
 • Tabeller, primärnycklar och relationer
 • Hämta data och arbeta med SQL
 • Använda ett anpassat XML-schema

AVANCERAD FORMATERING OCH GRAFISK PRESENTATION

 • Talformat och anpassade talformat
 • Villkorsstyrd formatering
 • Enkel teknik att göra avancerade villkor med funktioner
 • Avancerad grafisk presentation

ANALYSERA OCH SIMULERA MED EXCEL

 • Så kan du simulera komplexa händelser och göra break even- och känslighetsanalyser

ALLT DU BEHÖVER VETA OM PIVOTTABELLER OCH PIVOTDIAGRAM

 • Analysera mer med pivottabeller
 • Beräkningar och formatering i pivottabeller
 • Använda formler och externa data i en pivottabell

AVSLUTANDE TIPS OCH TRICKS FÖR EKONOMICHEFER OCH CONTROLLERS

 • 10 avancerade tips som förenklar arbetet med Excel