Kursprogram Avancerad Excel för ekonomichefer och controllers

KURSPROGRAM

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Kursstart

ARBETA AVANCERAT MED FUNKTIONER

 • Funktionens struktur
 • Genomgång av funktioner med ekonomitillämpning: logik, leta upp rad, referens, text, datum och tid, databas, statistik, matematik, information och finans

LÄR DIG MER OM ATT ANVÄNDA MAKRON

 • Justera säkerhetsnivån
 • Spela in och köra ett makro
 • Absoluta och relativa referenser i makron

GRUNDERNA I VBA (Visual Basic for Applications)

 • Skriva VBA-kod
 • Arbeta och hitta i Visual Basic Editorn

AVANCERAD IMPORT/EXPORT AV DATA TILL/FRÅN EXTERNA DATAKÄLLOR

 • Importera och exportera data
 • Frågeguiden (Query Wizard)
 • Justera externt dataområdes egenskaper

ATT ARBETA MED STORA DATAMÄNGDER

 • Effektiv hantering av databaser och listor – så jämför och bearbetar du stora mängder data

SKAPA INTERAKTIVA OCH DYNAMISKA MODELLER

 • Objektorienterade databaser
 • Tabeller, primärnycklar och relationer
 • Hämta data och arbeta med SQL
 • Använda ett anpassat XML-schema

AVANCERAD FORMATERING OCH GRAFISK PRESENTATION

 • Talformat och anpassade talformat
 • Villkorsstyrd formatering
 • Enkel teknik att göra avancerade villkor med funktioner
 • Avancerad grafisk presentation

ANALYSERA OCH SIMULERA MED EXCEL

 • Så kan du simulera komplexa händelser och göra break even- och känslighetsanalyser

ALLT DU BEHÖVER VETA OM PIVOTTABELLER OCH PIVOTDIAGRAM

 • Analysera mer med pivottabeller
 • Beräkningar och formatering i pivottabeller
 • Använda formler och externa data i en pivottabell

AVSLUTANDE TIPS OCH TRICKS FÖR EKONOMICHEFER OCH CONTROLLERS

 • 10 avancerade tips som förenklar arbetet med Excel

Ta hem kursen!

Många väljer att hålla denna uppskattade kurs internt för ett större antal  medarbetare, vilket gör investeringen extra kostnadseffektiv. 

 • 100% relevant innehåll.
 • Enkelt och effektivt.
 • Professionellt stöd FÖRE - UNDER - EFTER.
 • Lönsamt redan vid 5 till 6 deltagare.  

TA HEM KURSEN >

Kursfakta

Antal dagar: 2
Tider: 09.00-16.45
Registrering med kaffe från 08.30
Kursprogram >

Pris

11.980 kr 
8.985 kr med grupprabatt
7.987 kr med personlig rabatt
Alla priser exkl moms
Rabatter och erbjudanden  >

Ingår i pris

Luncher och förfriskningar
Dokumentation
Diplom
Pris och villkor  >

Aktuella orter och datum

Excel 2016-2013-2010
Välj Excel-version vid bokning.

Stockholm

18-19 nov 2019
Aktiviteten Sth  >

Göteborg
Kontakta oss så berättar vi mer!
Kontakt >

Malmö 

Kontakta oss så berättar vi mer!
Kontakt >

BOKA KURS

Ta hem kursen till dig!

Många väljer att hålla denna uppskattade kurs internt.
Läs mer >