Kursprogram Excel för ekonomichefer och controllers

KURSPROGRAM DAG 1

08.30 Registrering och kaffe
09.00 Kursstart

MÖJLIGHETERNA MED EXCEL

Så kan Excel bidra till effektiv verksamhet i företaget!

 • Introduktion av kalkylmodeller till nytta för ekonomichefer och controllers: budgetering, likviditetsstyrning, investeringsbedömning och finansiella analyser
 • Exempel på struktur för andra kalkylmodeller
 • Smarta genvägar och tricks

Anpassa Excel till dina behov

 • Så här skaffar du dig kontroll över Excel
 • Hur du kan anpassa Excel för att optimera ditt dagliga arbete

RAPPORTERA OCH PRESENTERA

Gör snyggare och effektivare presentationer

 • Formatera för ekonomiska rapporter

Skapa olika typer av diagram för olika situationer

 • Tips för att göra enkla och överskådliga diagram
 • Exempel på ekonomiska diagram
 • Kombinationsdiagram och andra specialanpassade diagram

ATT BYGGA MODELLER OCH STRUKTURERA INFORMATION

Grunderna i hur du bygger en kraftfull modell i Excel – steg för steg

 • Budgetering med Excel
 • Länkar mellan kalkylblad och arbetsböcker
 • Skydda modeller och formler så att de inte förstörs av misstag
 • Arbeta med dispositioner

SMARTA FUNKTIONER I EXCEL

Hur funktioner kan användas för att effektivisera ditt arbete

 • Effektiva formler med absoluta och relativa referenser
 • Logiska funktioner, t.ex. OM
 • Funktioner som hämtar data effektivt, t.ex. LETARAD, INDEX
 • Textfunktioner, t.ex. SAMMANFOGA, VÄNSTER
 • Informationsfunktioner, t.ex. ÄRFEL, SAKNAS
 • Funktioner för att beräkna datum, t.ex. ARBETSDAGAR
 • Slumptalsfunktioner, t.ex. SLUMP.MELLAN
 • Hur funktioner kan bäddas in i varandra för att lösa komplicerade problem
 • Utöka möjligheterna med tilläggsmakron för ekonomisk och dataanalys

ATT ARBETA MED STORA DATAMÄNGDER

Effektiv hantering av databaser och listor – så jämför och bearbetar du stora mängder data

 • Gruppera, sortera och sammanfatta dina data
 • Autofilter och avancerade filter
 • Göra beräkningar med olika databasfunktioner
 • Använda funktioner för att hitta och hämta data

PRAKTISKT ANALYSARBETE FÖR BÄTTRE BESLUTSFATTANDE

Pivottabeller – att sammanställa och analysera stora mängder data

 • Strukturera och sammanställa data i pivottabeller och pivotdiagram
 • Analysera data från externa datakällor i pivottabeller
 • Formatera och gruppera data i pivottabeller
 • Beräknande fält i pivottabeller

KONSOLIDERA DATA

Hur du konsoliderar data från olika avdelningar eller användare

 • Samarbeta genom att dela data i företagets nätverk, intranät eller Internet
 • Sammanställa data i flera blad med hjälp av länkar
 • Skapa datakonsolideringstabeller
 • Summera data med hjälp av 3D-referenser

KURSPROGRAM DAG 2

08.30 Samling och kaffe
09.00 Kursstart

MAKRON OCH VBA

Använda makron för att automatisera enkla och komplicerade uppgifter

 • Hur du använder och kombinerar olika redskap för att spara tid och öka användarvänligheten
 • Spela in makron
 • Formulär och makron i kombination
 • Skapa egna verktygsfält och kortkommandon för att göra makron tillgängliga
 • Att skapa och använda skräddarsydda funktioner, knappar, kommandon och dialogboxar

Så fungerar VBA, Visual Basic for Applications

 • Redigera ditt makro i Visual Basic-editorn
 • Hur man skriver ett enkelt program i VBA

Bygga formulär och mallar för att hämta data

 • Använda formulärverktyg och kontroller
 • Skapa mallar i Excel
 • Använda funktioner som underlättar arbetet i formulär

BESLUTSSTÖD FÖR INVESTERINGS- OCH PRISSÄTTNINGSBESLUT

Så bygger du effektiva kalkyler för investeringar och produkter

 • Beräkna och skapa tydliga kalkyler för produkter och investeringar
 • Finansiella funktioner, t.ex. NUVÄRDE, IR

Prognos och värderingsmodeller

 • Att bygga proforma- och värderingsmodeller i Excel
 • Analysera trender och scenarios

ANALYSERA OCH SIMULERA MED EXCEL

Så kan du simulera komplexa händelser och göra break even- och känslighetsanalyser

 • Använda målsökning för att studera samband mellan indata och resultat
 • Analysera komplicerade problem med problemlösaren

KOMMUNIKATION MED ANDRA SYSTEM

Hur du exporterar data och integrerar och behandlar data från andra system

 • Hämta information genom att ställa frågor till externa databaser
 • Bearbeta och behandla data från andra källor
 • Textimport och funktioner som underlättar importen

Så integrerar du Excel med Access, PowerPoint och Word

 • Att skapa kraftfulla integrationer med andra Office-program
 • Skapa länkar mellan Excel och Word
 • Justera Exceldiagram i PowerPoint

EXCEL OCH INTERNET

Hur man kan hämta och publicera data

 • Skapa hyperlänkar i Excel
 • Spara Excel-data som en web-sida
 • Hämta data från Internet till Excel med automatiska datafrågor

FELSÖKNING OCH SÄKERHET

Att hitta fel och säkra data

 • Hur hitta fel i en komplicerad kalkylmodell?
 • Använda verktyg för att säkerställa in- och utdata
 • Dataverifiering och granskningsverktyget

AVSLUTANDE TIPS OCH TRICKS FÖR EKONOMICHEFER OCH CONTROLLERS

10 tips för att förenkla arbetet med Excel

 • Smarta genvägar och tricks för ekonomichefer och controllers
 • Kortkommandon som sparar tid
 • Vanliga fällor och fel i ekonomiska modeller
 • Hur går du vidare – hjälpfunktioner, litteraturtips och webresurser

Kursfakta

Antal dagar: 2
Tider: 09.00-16.45
Registrering med kaffe från 08.30
Kursprogram >

Pris

10.980 kr 
8.235 kr med grupprabatt
7.330 kr med personlig rabatt
Alla priser exkl moms
Rabatter och erbjudanden  >

Ingår i pris

Luncher och förfriskningar
Dokumentation
Diplom
Pris och villkor  >

Aktuella orter och datum

Excel 2016-2013-2010
Välj Excel-version vid bokning.

Stockholm
25-26 sep 2019
Aktiviteten Sth  >
20-21 nov 2019
Aktiviteten Sth  >


Göteborg
13-14 nov 2019
Aktiviteten Gbg  >

Malmö 
Kontakta oss så berättar vi mer!
Kontakt >

BOKA KURS

Ta hem kursen till dig!

Många väljer att hålla denna uppskattade kurs internt.
Läs mer >

 


Ta hem kursen!

Många väljer att hålla denna uppskattade kurs internt för ett större antal  medarbetare, vilket gör investeringen extra kostnadseffektiv. 

 • 100% relevant innehåll.
 • Enkelt och effektivt.
 • Professionellt stöd FÖRE - UNDER - EFTER.
 • Lönsamt redan vid 5 till 6 deltagare.  

TA HEM KURSEN >