Pris och villkor

Pris, villkor och garantier

Pengarna tillbaka-garanti 

Ditt beslut att delta på kursen är absolut riskfritt. Om du efter första halvdagen av kursen bestämmer dig för att kursen inte var rätt för dig, behöver du bara meddela utbildaren skriftligen och lämna in din dokumentation. Vi återbetalar kursavgiften. Du har inget att förlora!

Kunskapsgaranti

Om du slutar din anställning inom tre månader efter att du deltagit på en av våra utbildningar, kan din efterträdare delta kostnadsfritt på samma utbildning inom sex månader. Denna garanti säkerställer att utbildningsinvesteringen stannar i företaget.

Rådgivning

Ring gärna vår kundservice om du har frågor, vill ha mer information eller önskar rådgivning om vilken kurs som passar dig bäst. Du når oss på telefon 08-441 80 00 (9.00-17.00) eller kundservice-at-conferator.se.

Priser och bokning

Kursavgiften återfinns i kursfaktarutan för respektive kurs. Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch, förfriskningar samt diplom. Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar, dock senast tre arbetsdagar före kursstart. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras. 

Angivna priser gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Conferator har rätt att ställa in planerade kurser varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas inte. Vi reserverar oss för ändringar i kursprogram och eventuella fel.

Av- och ombokning

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Conferator accepterat bokningen och skickat bekräftelse till deltagaren. Vid avbokning senast tre veckor före kursstart, debiteras 20% av kursavgiften, vid avbokning två-tre veckor före kursstart debiteras 50% och därefter 100%. 

Ombokning är kostnadsfri fram till tre veckor före kursstart, därefter debiteras 20% fram till 3 dagar före kursstart. Därefter kan kursplats endast överlåtas till kollega. Ombokning kan ske max två gånger per kursplats. Kursplats kan alltid överlåtas till kollega. All av- och ombokning skall ske skriftligt.

Bekräftelse och förberedelser

Du får en bekräftelse efter bokning med kursdata, lokalinformation och vägbeskrivning. En tid före kursstart får du en kallelse per e-post med tips på förberedelser inför kursen. 

Kurstider

Kurstider återfinns i kursens kursfaktaruta. Registrering med kaffe sker normalt från och med kl. 8.30 första kursdagen. Kom gärna i god tid före kursstart.

Gemensam middag

Om middag ingår i kursavgiften eller ej framgår av kursens kursfaktaruta. Måltiden ger ytterligare tillfälle att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra deltagare.

Normalt äger middagen rum kl. 18.30 första kursdagen.

Diplom

Alla deltagare som fullföljer bokad kurs får diplom.