Kundservice och retorik

Uttryck er enkelt men vägvinnande – nå nöjda kunder varje gång!

Tummen upp för företagsanpassad utbildning
Ni som arbetar med kundservice har en nyckelroll i verksamheten. Vi vet alla att kunskap och känsla är avgörande för en bra kundservice. För att nå de riktigt bra resultaten utgör professionalism i kommunikation och retorik avgörande faktorer. De riktigt framgångsrika möter kunden korrekt ur ett kundserviceperspektiv. Vad de även behärskar är framgångsrik retorik från första mötet med kunden till att ärendet är klart. Ofta med merförsäljning som resultat…

På utbildningen får ni bl a lära er
  • Retorik i kundserviceprocessen – från första kontakt till avslut
  • Konsten att uttrycka sig enkelt men vägvinnande
  • Retoriska knep för att lugna upprörda kunder
  • Så kommunicerar du effektivt vid klagomål
  • Så påverkar du kundens beteende och känsla med rätt retorik
  • Positiv påverkan
  • Att koppla känslor till vad du säger för att fånga intresse
  • Retorikens roll i merförsäljning

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Så bemöter du besvärliga kunder på ett effektivt sätt

Bemöta besvärliga kunder

Stärk dig själv och höj kvaliteten i alla dina kundkontakter

• Lär dig de olika personlighetsprofilerna och möt dem effektivt
• Att bemöta besvärliga kunder - steg för steg 
• Olika sätt att lugna ner upprörda kunder 
• Bemästra positiv påverkan 
• Olika sätt att stärka dig i kundkontakten 

Med utgångspunkt från vår uppskattade öppna utbildning designar vi ett anpassat program med de viktigaste frågorna för just er.